Välireklaam kui turunduskanal.

Välireklaam ( outdoor advertising, outdoor media ) kui üks meediakanal.

Kui vaadata erinevaid meediakanaleid, mida tutundamisel kasutatakse – televisioon, välimeedia, internet, ajakirjad, ajalehed, raadio, kino, siis viimastel aastatel on internet võtnud enamuselt senistelt meediakanalitelt tüki ära, see ei kehti välireklaami osas, kus käibed kasvavad.

Allpool on toodud üle maailma 2012 ja 2013 võrdlevad reklaamikulutused meediakanalite kaupa. Sellest on näha, et internet kasvatab oma tähtsust turunduskanalina ning ka kulutused interneti reklaamile kasvavad kiiresti – eriti Aasias ja Ladina Ameerikas.

Samas on näha et ainus traditsiooniline reklaamikanal, mis Põhja-Ameerikas ja Euroopas samuti vaikselt kasvab on välimeedia.

Euroopas langesid reklaamikulutused 2013 aastal kõigis kanalites, sealhulgas internetis. Ühe erandiga – välireklaamiga, mis kasvas 4,2 protsenti.

 

 

Reklaami kulutuste muutus meediakanalite lõikes maailmas - 2012 ja 2013 võrdlevad andmed.
Reklaami kulutuste muutus meediakanalite lõikes maailmas – 2012 ja 2013 võrdlevad andmed. Allikas: Clickz

Lisaks on Ameerika välireklaami assotsiatsioon toonud välja selle, et välireklaami kulutused on viimastel aastatel kasvanud – kasv on väike kuid stabiilne. Erinevalt mõnedest teistest meediakanalitest nagu näiteks trükiväljaanded.

 

USA välireklaami kulutuste kasv viimastel aastatel - kasvuprotsent ja aasta
USA välireklaamile tehtavate kulutuste kasv viimastel aastatel – tabelis on näidatud vastava aasta kasvuprotsent ja aasta. Allikas: Marketingcharts

Kuidas jaguneb välireklaami käive sektorite vahel ? Allpool toodud graafikul on näha välireklaami käibe jagunemine erinevate majandussektorite vahel Suurbritannias.

Statistic: Distribution of outdoor advertising revenue in the United Kingdom (UK) in 2014, by category | Statista
Find more statistics at Statista